Základní škola Klatovy, Plánická ul. 194
v
v

Změny v rozvrhu Tuesday 30. 5.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5.A TEST
5.B TEST TEST
7.B VA VA VA VA
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Bočková Radka .. ..
Denk Karel - -
Fichtlová Marie - - - - - - -
Fránová Anežka - - - - - - - - -
Hubená Stanislava ..
Kameníková Kristýna - - -
Kovaříková Jana PlDa .. .. ..
Kovaříková Petra MiMa .. -
Laníková Hana -
Macháčková Lucie - -
Rišková Blanka - - - -
Smolíková Iveta JiAd
Špičák Václav - - - - -
Vondrušová Alena SeJa .. .. ..
Místnosti mimo provoz 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
P223 Absc Absc Absc
P321 Absc Absc
Změny v rozvrzích učitelů
Andrlová Hana
3 přesun << Vth 8.B K201 z 1.6. 6. hod
3 odpadá VZ 7.B
Brůhová Eva
4 navíc Z 8.C P318 za odpadlou
5 odpadá Z 7.B
Drahorádová Věra
6 změna Vtv 9.A P319
Honzíková Irena
před 2. hod dohled 133 - 1. patro, PC, schodiště  
Jandová Jana
3 Suplovací pohotovost  
3 přesun >> Pp 8.B na 6. hod
4 odpadá Pp 7.B
6 přesun << Pp 8.B P313 z 3. hod
6 výměna >> Z 6.B na 29.5. 2. hod
Jiříčková Adriena
3 Český jazyk pro Ukrajince  
Kameníková Kristýna
6 výměna << Info 6.B P223 z 29.5. 2. hod
6 odpadá Info 7.B
Kovaříková Jana
3. - 6. les.Vzdělávací akce
Kovaříková Petra
1 navíc Cj 3.A 27 za odpadlou
1 odpadá Cj 3.A (ČjA) zrušeno
5. - 7. les.Kulturní akce
Kubernátová Jaroslava
3 změna Fj2 5.A (FjZ)+
Luňáčková Věra
3 změna Nj2 5.A (NjZA)+
Mikušová Martina
5 supl. (KoPe KA) Vv 3.A 27 přespočetná hod.
Nováková Naděžda
5 navíc M 9.A P212 přespočetná hod.
Pluhařová Daniela
3 spojeno (KoJa VA) Nj2 5.C (NjZB)+ K203
3 změna Nj2 5.A (NjZD)+
Rišková Blanka
3. - 6. les.Vzdělávací akce
Röbsteck Miloslav
4 přesun << Aj1 9.D P135 z 2.6. 6. hod
Řezáčová Jana
před 6. hod dohled 208 - 1. patro  
Sejpková Jaroslava
3 supl. (VoAl VA) Nj2 5.C (NjZC)+ K218 přespočetná hod.
Vondrušová Alena
3. - 6. les.Vzdělávací akce
Změny v rozvrzích tříd
3.A
1 Cj 27 navíc KoPe
1 Cj ČjA odpadá (KoPe)
5 Vv 27 supluje MiMa (KoPe)
6 Cj ČjB odpadá (KoPe)
5.A
3 Nj2 NjZB K203 spojí PlDa (KoJa)
3 Nj2 NjZC K218 supluje SeJa (VoAl)
3. les. Testování žáků v PC
5.B
3 Nj2 NjZB K203 spojí PlDa (KoJa)
3 Nj2 NjZC K218 supluje SeJa (VoAl)
1. - 2. les. Testování žáků v PC
5.C
3 Nj2 NjZB K203 spojí PlDa (KoJa)
3 Nj2 NjZC K218 supluje SeJa (VoAl)
6.A
5 Vtv odpadá (KoJa)
6 Vtv odpadá (KoJa)
6.B
6 Info P223 výměna << KaKr z 29.5. 2. hod
6 Z výměna >> na 29.5. 2. hod
7.B
3. - 6. les. Vzdělávací akce
8.B
3 Vth K201 přesun << AnHa z 1.6. 6. hod
3 Pp přesun >> na 30.5. 6. hod
6 Pp P313 přesun << JaJa z 3. hod
6 Ch odpadá (HuSt)
8.C
4 Z P318 navíc BrEv
4 M odpadá (KoJa)
9.A
5 M P212 navíc NoNa
5 D odpadá (VoAl)
6 Vtv P319 změna DrVě
9.C
6 D odpadá (VoAl)
9.D
4 Aj1 P135 přesun << RoMi z 2.6. 6. hod
4 Cj odpadá (VoAl)
Pedagogický dohled u třídy:
5.A
Hodina: 3. les., Učitel: Laníková Hana, Smolíková Iveta
5.B
Hodina: 1. les., Učitel: Bočková Radka, Denk Karel, Macháčková Lucie
Hodina: 2. les., Učitel: Bočková Radka, Macháčková Lucie
7.B
Hodina: 3. - 6. les., Učitel: Kovaříková Jana, Rišková Blanka, Vondrušová Alena